Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

21 december, 2023

Årets mörkaste dag – 22 december – är här. Visst innebär det att vi går mot ljusare tider men det betyder också att det är högaktuellt med god belysning för att kunna genomföra arbeten utomhus på ett säkert och effektivt vis.

ripskogs lift och maskinuthyrning ditt ljus i morkret

Bra ljus är en viktig faktor för att skapa optimala arbetsförhållanden, särskilt under mörka vinterdagar eller vid arbete på natten. Genom att välja rätt typ av belysningsmast kan du skapa en högkvalitativ arbetsmiljö och underlätta arbetet på byggarbetsplatsen.

Fördelar med att hyra

Genom att istället för att köpa välja att hyra portabla belysningsmaster har du möjlighet att anpassa ditt val av mast och kan säkerställa att aktuell arbetsplats är väl upplyst och att arbetet kan fortsätta oavsett tidpunkt på dygnet.

Det är viktigt att ta hänsyn till områdets storlek, kraven på belysningsstyrka och mastens driftskompatibilitet. Fördelarna med att hyra och kunna anpassa belysningen efter projektets behov är stora. Man kan enkelt justera antalet master och deras placering för att uppnå optimal belysning på just det område som är aktuellt.

Vi är ditt ljus i mörkret

Våra pålitliga belysningssystem kan lysa upp även de mest otillgängliga områdena. Kontakta oss idag för att få hjälp med rätt belysning för just ditt projekt.

Fler nyheter

Ecopar det miljövänliga drivmedlet

Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi stolta över att erbjuda våra kunder de mest effektiva och miljövänliga lösningarna...

R-certifiering

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag med ett gott etiskt förhållningssätt, företag som aktivt vill arbeta med...

Nyheter till vår Maskinpark

Hyra av vältar för vägbyggen, grunder och markarbeten

‍Ripskog lift och maskinuthyrning är din pålitliga partner när det gäller att hyra vältar för markarbeten. Vi erbjuder ett...

Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

22 november, 2023

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi stolta över att erbjuda våra kunder de mest effektiva och miljövänliga lösningarna när det gäller bränsle för våra maskiner. Genom att använda Ecopar, ett ultrarent och hållbart drivmedel, tar vi ett stort steg framåt mot att främja hållbarhet och minska vårt ekologiska fotavtryck. Det finns många fördelar med Ecopar och det hjälper oss att uppnå våra miljömål.

Ecopar det miljövänliga drivmedlet

Vad är Ecopar?

Ecopar är ett innovativt och ultrarent drivmedel för dieselmotorer som utvecklats och patenterats av EcoPar AB. Det är ett bränsle som är fritt från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten, vilket gör det till en överlägsen miljövänlig alternativ till traditionell dieselolja. Genom att använda Ecopar minskar utsläppen av cancerogena ämnen med upp till 90% jämfört med dieselolja. Dessutom kan halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen minska med upp till 60%.

Hållbarhetsfördelar med Ecopar

Genom att välja Ecopar som vårt primära bränslealternativ för våra maskiner och fordon, bidrar vi aktivt till att minska vårt ekologiska fotavtryck. Här är några av de viktigaste fördelarna med Ecopar:

Minskat koldioxidutsläpp

En av de största fördelarna med Ecopar är dess betydande minskning av koldioxidutsläppen. Jämfört med råoljebaserad dieselolja kan utsläppen av koldioxid minska med upp till 50%. Detta är en betydande minskning som hjälper till att bekämpa klimatförändringar och främjar en mer hållbar framtid.

Minskat utsläpp av cancerogena ämnen

Traditionell dieselolja kan innehålla cancerogena ämnen som är skadliga för både människor och miljön. Genom att använda Ecopar minskar utsläppen av dessa farliga ämnen med upp till 90%. Detta resulterar i renare luft och minskad risk för hälsoproblem för både våra medarbetare och lokalbefolkningen.

Förbättrad arbetsmiljö

Ecopar har också en positiv effekt på arbetsmiljön. Genom att använda detta ultrarena bränsle minskar mängden sot i avgaserna, vilket leder till renare och friskare arbetsmiljö. Många användare som tidigare upplevde hälsobesvär relaterade till dieselavgaser har rapporterat att dessa besvär minskar eller till och med försvinner helt med Ecopar.

bomlift

Ecopar för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning har vi fullt omfamnat användningen av Ecopar som vårt främsta bränslealternativ. Genom att integrera detta innovativa drivmedel i våra maskiner och fordon tar vi inte bara ansvar för vår egen hållbarhet, utan vi hjälper också våra kunder att minska sitt eget ekologiska fotavtryck.

För alla våra maskiner

Ecopar är lämpligt för alla typer av dieseldrivna motorer, brännare och fordon, vilket innebär att vi kan använda det i hela vår maskinpark. Oavsett om det handlar om liftar, anläggningsmaskiner eller andra uthyrningsmaskiner, kan vi vara säkra på att Ecopar levererar riktigt bra prestanda och samtidigt minskar vår påverkan på miljön.

Förbättrad bränsleeffektivitet

En annan fördel med Ecopar är att det kan leda till ökad bränsleeffektivitet. Många användare har rapporterat att de har upplevt en minskning av bränsleförbrukningen med 5 till 10% jämfört med traditionell dieselolja. Detta innebär att vi inte bara minskar våra utsläpp, utan vi kan också spara pengar på lång sikt genom att minska vårt bränslebehov.

Ripskogs Lift & Maskinuthyrnings åtagande för en hållbar framtid

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi fast beslutna att fortsätta driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Genom att använda Ecopar som vårt primära bränsleval och integrera det i hela vår maskinpark, ser vi till att vi gör vårt bästa för att minska vårt ekologiska fotavtryck och samtidigt erbjuda våra kunder de mest miljövänliga lösningarna.

Vi är stolta över att vara en del av den gröna omställningen och vi uppmanar även andra företag att överväga att byta till mer hållbara bränslealternativ som Ecopar. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för vår planet och skapa en hållbarare framtid för kommande generationer.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning använder Ecopar för att främja hållbarhet och minska vårt ekologiska fotavtryck. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Fler nyheter

ripskogs lift och maskinuthyrning ditt ljus i morkret

Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

Årets mörkaste dag – 22 december – är här. Visst innebär det att vi går mot ljusare tider men...

R-certifiering

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag med ett gott etiskt förhållningssätt, företag som aktivt vill arbeta med...

Nyheter till vår Maskinpark

Hyra av vältar för vägbyggen, grunder och markarbeten

‍Ripskog lift och maskinuthyrning är din pålitliga partner när det gäller att hyra vältar för markarbeten. Vi erbjuder ett...

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

3 november, 2023

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag med ett gott etiskt förhållningssätt, företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

R-certifiering

Etiskt kvalitetsmärkta företag är alltmer eftertraktade av konsumenter och samhället i stort. Företag som tilldelats en R-licens har valt att lyfta fram etikens betydelse i företaget och därmed ge en tydlig signal för att de strävar efter att agera på ett moraliskt och ansvarsfullt sätt. Licensen visar att företaget är engagerat i att skapa en positiv företagskultur och bidra till samhällsutvecklingen genom omtanke och ärlighet. Genom att bli etiskt kvalitetsmärkta kan företagets förtroende hos kunder och samarbetspartners stärkas och du som kund har en intyg på att din leverantör har ett gott etiskt förhållningssätt.

"Vi på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning ser vår R-licens som ett värdefullt verktyg för att visa att vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att vara en pålitlig och etisk aktör på marknaden och en ansvarsfull och lojal samarbetspartner, säger Ann-Charlotte Ripskog som är verksamhetsansvarig."

Hur blir man licenserad?

För att få en R-licens måste man bli rekommenderad av andra företag och uppfylla en rad krav. Dessa kan variera beroende på bransch och företagets storlek, men de inkluderar vanligen en stark etisk ledning, ett klart engagemang för etiska principer och ett starkt och effektivt etiskt program

R-licens tilldelas företag som aktivt arbetar med och uppmärksammar etiken inom sin organisation. Det är ett bevis på att företaget har ett moraliskt förhållningssätt vilket långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling.

Vill ni jobba med ett rekommenderat företag med högt ställda värderingar, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor och bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, hör av dig till oss på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

Läs mer om R-licens på rlicens.se

Fler nyheter

ripskogs lift och maskinuthyrning ditt ljus i morkret

Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

Årets mörkaste dag – 22 december – är här. Visst innebär det att vi går mot ljusare tider men...

Ecopar det miljövänliga drivmedlet

Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi stolta över att erbjuda våra kunder de mest effektiva och miljövänliga lösningarna...

Nyheter till vår Maskinpark

Hyra av vältar för vägbyggen, grunder och markarbeten

‍Ripskog lift och maskinuthyrning är din pålitliga partner när det gäller att hyra vältar för markarbeten. Vi erbjuder ett...

Hyra av vältar för vägbyggen, grunder och markarbeten

Hyra av vältar för vägbyggen, grunder och markarbeten

22 september, 2023

‍Ripskog lift och maskinuthyrning är din pålitliga partner när det gäller att hyra vältar för markarbeten. Vi erbjuder ett brett utbud av vägvältar och jordvältar för att möta dina behov. Vårt mål är att göra uthyrningsprocessen enkel och smidig för dig som kund. Med vår erfarenhet och vårt utbud av maskiner kan vi hjälpa dig oavsett om du behöver en vält för korttidsuthyrning eller för större projekt som sträcker sig över en längre tid.

Nyheter till vår Maskinpark

Varför hyra en vält från oss?

När du väljer att hyra en vält från ripskog lift och maskinuthyrning kan du vara säker på att du får en högkvalitativ maskin som är i gott skick. Våra vältar är tillverkade av välrenommerade märken som dynapac och caterpillar, vilket garanterar pålitlighet och prestanda. Vi erbjuder envalsvältar som är perfekta för stora och krävande jobb inom exempelvis vägbyggande.

Välj den perfekta storleken

Vi erbjuder vältar i två olika storlekar för att passa olika typer av projekt. Våra maskinmodeller sträcker sig i dagsläget från dryga 7 ton upp till dryga 12 ton, vilket ger dig möjlighet att välja den vält som bäst passar dina specifika behov. Oavsett om du behöver packa sten, grus eller jord för att skapa en ny bestående markyta inom områden tex. Flygplatser, dammkonstruktioner, hamnprojekt eller industrianläggningar, har vi rätt vält för dig.

Vältar

Bokningsprocessen

Att hyra en vält från oss är en enkel process. När du kontaktar oss berättar vi om de olika uthyrningsalternativen och hjälper dig att välja rätt hyresperiod och eventuell extrautrustning för din maskin.

Kontakt: kunden kontaktar oss för att diskutera sina behov och få information om tillgängliga alternativ.

Inspektion och förberedelse: retur, leverans och brandbesiktning sker kontinuerligt för att säkerställa att maskinerna är i gott skick. Ren både invändigt och utvändigt är viktigt då denna maskin är en daglig arbetsplats för hyrestagaren.

Transport: vi levererar vält och utrustning till din arbetsplats. Du kan antingen ordna transporten själv eller så hjälper vi dig att hitta ett pålitligt transportföretag till konkurrenskraftiga priser.

Fördelarna med att hyra en vält

Att hyra en vält istället för att köpa är fördelaktigt av flera skäl:

  • Kostnadseffektivitet: genom att hyra en vält slipper du kostnaderna för att köpa en ny maskin och underhålla den. Du betalar endast för den tid du behöver använda vägvälten.
  • Flexibilitet: genom att hyra kan du anpassa maskinparken efter dina specifika projektbehov. Du kan enkelt byta ut eller lägga till maskiner när behoven förändras.
  • Senaste tekniken: genom att hyra får du tillgång till de senaste modellerna av vägvältar som har den bästa tekniken och prestandan.
  • Ingen lagring och underhåll: när du hyr en vält behöver du inte oroa dig för lagring och underhåll av maskinen. Detta ansvar ligger hos oss på ripskog lift och maskinuthyrning.

Vältar för olika vägbyggnadsprojekt

Vältar är avgörande för att packa material och skapa jämn och hållbar markyta. De är också användbara vid andra typer av projekt, såsom flygplatser, dammkonstruktioner, hamnprojekt och industrianläggningar. Våra vältar är särskilt utformade för att packa olika material som sten, grus och olika jordtyper.

Stora markvibratorer: vi erbjuder även stora markvibrator som är anpassade för att packa stenfyllning grus. Dessa vibratorer är också effektiva på andra typer av jordarter och används ofta inom olika byggprojekt.

Erfarenhet och kundservice

Ripskog lift och maskinuthyrning har lång erfarenhet av att erbjuda entreprenadmaskiner till uthyrning. Vi strävar alltid efter att erbjuda säkra och besiktigade kvalitetsmaskiner med tillhörande utrustning för att säkerställa att ditt projekt ska gå enligt plan. Vår personal står redo att hjälpa dig genom hela processen, från bokning till leverans och support under hyresperioden.

Kontakta oss idag!

Välj ripskog lift och maskinuthyrning som din pålitliga partner för att hyra vältar för dina mark, väg och byggprojekt. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning som passar just dig. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Fler nyheter

ripskogs lift och maskinuthyrning ditt ljus i morkret

Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

Årets mörkaste dag – 22 december – är här. Visst innebär det att vi går mot ljusare tider men...

Ecopar det miljövänliga drivmedlet

Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi stolta över att erbjuda våra kunder de mest effektiva och miljövänliga lösningarna...

R-certifiering

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag med ett gott etiskt förhållningssätt, företag som aktivt vill arbeta med...

Fördelarna med maskinuthyrning: Håll kostnaderna nere & öka flexibiliteten

Fördelarna med maskinuthyrning: Håll kostnaderna nere & öka flexibiliteten

7 september, 2023

Att driva ett företag som kräver användning av olika maskiner och verktyg kan vara en utmaning. Valet mellan att köpa och hyra maskiner är ett beslut som många företagare ställs inför. I denna artikel kommer vi att beskriva fördelarna med att hyra maskiner och hur det kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere samtidigt som det ger ökad flexibilitet för företagare i Östergötland med omnejd. Vi kommer också beskriva vad vi från Ripskogs Lift & Maskinuthyrning har att erbjuda inom maskinuthyrningsbranschen.

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning - Hyra Skylift

Varför hyra maskiner i stället för att köpa?

En av de främsta fördelarna med att hyra maskiner i stället för att köpa dem är de ekonomiska fördelarna. Att köpa en maskin kan vara en stor investering som kräver betydande kapital. För små och medelstora företag kan det vara svårt att ha råd med dessa initiala kostnader.

Genom att hyra maskiner kan företag undvika denna initiala investering och i stället sprida kostnaderna över tiden. Hyreskostnaden blir en fast månatlig utgift, vilket gör det lättare att budgetera och planera för företagets ekonomi. Dessutom kan hyreskostnaden bokföras som en driftskostnad, vilket kan vara fördelaktigt för företagets redovisning.

En annan ekonomisk fördel med maskinuthyrning är att företag undviker kostnader för underhåll, reparationer och förvaring. När du hyr en maskin är det vårt ansvar att se till att maskinen är i gott skick och fungerar som den ska. Om det uppstår några problem med maskinen kan du enkelt få hjälp med reparationer eller få en ny maskin utbytt.

Flexibilitet och tillgänglighet

En annan viktig fördel med maskinuthyrning är flexibiliteten och tillgängligheten. Genom att hyra maskiner av oss på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning kan företag anpassa sin maskinpark efter sina specifika behov och projekt. Eftersom hyresperioderna kan vara flexibla kan företag enkelt lägga till eller ta bort maskiner efter behov.

För företag som arbetar med olika projekt kan det vara svårt att förutsäga vilken typ av maskin som kommer att behövas i framtiden. Genom att hyra maskiner kan företag enkelt byta ut maskiner när behoven förändras. Detta eliminerar behovet av att investera i dyra maskiner som kanske inte används fullt ut.

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning - Skylift

Uppdaterade maskiner och teknik

I en värld där tekniken ständigt utvecklas kan det vara svårt för företag att hålla sin maskinpark uppdaterad. Genom att hyra maskiner från ett maskinuthyrningsföretag som oss på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning kan företag vara säkra på att de alltid har tillgång till de senaste maskinerna och den senaste tekniken.

Vi ser till att våra maskiner är moderna och uppfyller de senaste kraven och standarderna. Detta innebär att företag alltid får tillgång till de mest effektiva och miljövänliga maskinerna. Genom att använda moderna maskiner kan företag öka sin produktivitet och effektivitet.

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

Din partner inom maskinuthyrning i Östergötland med omnejd

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är ett företag baserat i Östergötland som specialiserat sig på maskinuthyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av maskiner och verktyg för olika behov och projekt. Oavsett om du behöver mobila plattformar, mark maskiner, ställning eller skruvdragare kan vi hjälpa dig.

Fördelarna med att välja Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

  • Bred maskinpark: Hos oss finns ett brett utbud av maskiner och verktyg för olika ändamål. Oavsett om du arbetar inom bygg, mark, industri, jordbruk eller andra branscher, har vi maskiner som passar dina behov.
  • Kvalitet och pålitlighet: Ripskogs Lift & Maskinuthyrning strävar alltid efter att erbjuda högkvalitativa maskiner och verktyg. Våra maskiner är noggrant underhållna och genomgår ständiga returkontroller och besiktningar för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar korrekt.
  • Flexibla hyresperioder: Självklart erbjuder vi flexibla hyresperioder för att passa dina specifika behov. Oavsett om du behöver hyra en maskin för en dag, en vecka eller längre, kan vi skapa en skräddarsydd lösning för dig.
  • Service och support: Serviceanda är viktigt för oss på Ripskogs, vi finns tillgängliga på våra depåer, ute på fält och på telefon för rådfrågning och beställning.

Sammanfattning

Att hyra maskiner i stället för att köpa dem kan vara en fördelaktig affärsstrategi för företag och andra i behov av rätt utrustning. Maskinuthyrning ger ekonomiska fördelar genom att undvika stora initiala investeringar och kostnader för underhåll och reparationer. Det ger också företag flexibilitet och tillgänglighet genom att kunna anpassa sin maskinpark efter behov och projekt. Genom att välja en pålitlig och erfaren maskinuthyrningspartner som oss på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning kan företag vara säkra på att de alltid har tillgång till moderna och högkvalitativa maskiner. Så överväg maskinuthyrning som ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ för ditt företag i Östergötland och dra nytta av de fördelar det kan erbjuda.

Fler nyheter

ripskogs lift och maskinuthyrning ditt ljus i morkret

Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

Årets mörkaste dag – 22 december – är här. Visst innebär det att vi går mot ljusare tider men...

Ecopar det miljövänliga drivmedlet

Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi stolta över att erbjuda våra kunder de mest effektiva och miljövänliga lösningarna...

R-certifiering

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag med ett gott etiskt förhållningssätt, företag som aktivt vill arbeta med...

En ny unik pärla inom saxlyftar

 

Genie 4655 GS4655 2

En vanlig saxlift tänker ni!

Men den är unik med sin arbetshöjd 15,95 och bredd 1,41 m

Den är körbar på fullhöjd

Även godkänd för utomhusbruk men med begränsad lyfthöjd 6,5 m

Godkänd för 3 personer i korgen, lyftkapacitet 349 kg

Perfekt för höglager, industrier etc

Finns bara några få i Sverige

Läs mera om den under rubriken saxliftar el.

 

 

 

Minikran Maeda MC285

Kranar

Maeda MC285 är 750 mm bred väger 2120 kg

LYFTER 2,82 TON. Den är den populäraste minikranen och en riktigt allt i allo maskin.

Du kan stå på en 100 m hög skyskrapa och vinscha upp byggmaterial som väger upp till 900 kg.

Eller köra in den i ett trångt utrymme för ett glasarbete.

Maeda MC285 har snabbt blivit en favorit hos användarna pga kombinationen liten, stark och lättmanövrerad.

Posts navigation

1 2
Scroll to top