Ecopar: Det miljövänliga drivmedlet för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

22 november, 2023

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi stolta över att erbjuda våra kunder de mest effektiva och miljövänliga lösningarna när det gäller bränsle för våra maskiner. Genom att använda Ecopar, ett ultrarent och hållbart drivmedel, tar vi ett stort steg framåt mot att främja hållbarhet och minska vårt ekologiska fotavtryck. Det finns många fördelar med Ecopar och det hjälper oss att uppnå våra miljömål.

Ecopar det miljövänliga drivmedlet

Vad är Ecopar?

Ecopar är ett innovativt och ultrarent drivmedel för dieselmotorer som utvecklats och patenterats av EcoPar AB. Det är ett bränsle som är fritt från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten, vilket gör det till en överlägsen miljövänlig alternativ till traditionell dieselolja. Genom att använda Ecopar minskar utsläppen av cancerogena ämnen med upp till 90% jämfört med dieselolja. Dessutom kan halterna av kvävedioxid (NO2) i omgivningen minska med upp till 60%.

Hållbarhetsfördelar med Ecopar

Genom att välja Ecopar som vårt primära bränslealternativ för våra maskiner och fordon, bidrar vi aktivt till att minska vårt ekologiska fotavtryck. Här är några av de viktigaste fördelarna med Ecopar:

Minskat koldioxidutsläpp

En av de största fördelarna med Ecopar är dess betydande minskning av koldioxidutsläppen. Jämfört med råoljebaserad dieselolja kan utsläppen av koldioxid minska med upp till 50%. Detta är en betydande minskning som hjälper till att bekämpa klimatförändringar och främjar en mer hållbar framtid.

Minskat utsläpp av cancerogena ämnen

Traditionell dieselolja kan innehålla cancerogena ämnen som är skadliga för både människor och miljön. Genom att använda Ecopar minskar utsläppen av dessa farliga ämnen med upp till 90%. Detta resulterar i renare luft och minskad risk för hälsoproblem för både våra medarbetare och lokalbefolkningen.

Förbättrad arbetsmiljö

Ecopar har också en positiv effekt på arbetsmiljön. Genom att använda detta ultrarena bränsle minskar mängden sot i avgaserna, vilket leder till renare och friskare arbetsmiljö. Många användare som tidigare upplevde hälsobesvär relaterade till dieselavgaser har rapporterat att dessa besvär minskar eller till och med försvinner helt med Ecopar.

bomlift

Ecopar för Ripskogs Lift & Maskinuthyrning

På Ripskogs Lift & Maskinuthyrning har vi fullt omfamnat användningen av Ecopar som vårt främsta bränslealternativ. Genom att integrera detta innovativa drivmedel i våra maskiner och fordon tar vi inte bara ansvar för vår egen hållbarhet, utan vi hjälper också våra kunder att minska sitt eget ekologiska fotavtryck.

För alla våra maskiner

Ecopar är lämpligt för alla typer av dieseldrivna motorer, brännare och fordon, vilket innebär att vi kan använda det i hela vår maskinpark. Oavsett om det handlar om liftar, anläggningsmaskiner eller andra uthyrningsmaskiner, kan vi vara säkra på att Ecopar levererar riktigt bra prestanda och samtidigt minskar vår påverkan på miljön.

Förbättrad bränsleeffektivitet

En annan fördel med Ecopar är att det kan leda till ökad bränsleeffektivitet. Många användare har rapporterat att de har upplevt en minskning av bränsleförbrukningen med 5 till 10% jämfört med traditionell dieselolja. Detta innebär att vi inte bara minskar våra utsläpp, utan vi kan också spara pengar på lång sikt genom att minska vårt bränslebehov.

Ripskogs Lift & Maskinuthyrnings åtagande för en hållbar framtid

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning är vi fast beslutna att fortsätta driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Genom att använda Ecopar som vårt primära bränsleval och integrera det i hela vår maskinpark, ser vi till att vi gör vårt bästa för att minska vårt ekologiska fotavtryck och samtidigt erbjuda våra kunder de mest miljövänliga lösningarna.

Vi är stolta över att vara en del av den gröna omställningen och vi uppmanar även andra företag att överväga att byta till mer hållbara bränslealternativ som Ecopar. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för vår planet och skapa en hållbarare framtid för kommande generationer.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi på Ripskogs Lift & Maskinuthyrning använder Ecopar för att främja hållbarhet och minska vårt ekologiska fotavtryck. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Fler nyheter

ripskogs lift och maskinuthyrning ditt ljus i morkret

Ripskogs Lift- och Maskinuthyrning – ditt ljus i mörkret

Årets mörkaste dag – 22 december – är här. Visst innebär det att vi går mot ljusare tider men...

R-certifiering

Vi är R-licenserade – vad betyder det för dig som kund?

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag med ett gott etiskt förhållningssätt, företag som aktivt vill arbeta med...

Nyheter till vår Maskinpark

Hyra av vältar för vägbyggen, grunder och markarbeten

‍Ripskog lift och maskinuthyrning är din pålitliga partner när det gäller att hyra vältar för markarbeten. Vi erbjuder ett...

Scroll to top