Hyra bygghiss Linköping

Välkommen till Ripskogs Lift & Maskin när du ska hyra bygghiss i Linköping!

Ska du utföra ett byggprojekt på hög höjd och måste kunna transportera personal eller material högt upp på en fasad eller ett tak? Det gör du allra bäst genom en bygghiss med hög säkerhet och kapacitet. Som byggföretag finns det givetvis möjlighet att antingen köpa eller hyra en bygghiss. Vilket alternativ som är bäst avgörs av varje enskilt fall, men då renoveringar och byggnationer oftast pågår under en kortare tid är det i de allra flesta fall mest lönsamt att hyra.

Hyra bygghiss i Linköping

Behöver du inom byggbranschen eller industrisektorn i Linköping med omnejd utföra transporter av material eller personal i höjdled är en bygghiss kanske det bästa alternativet. Det ger dig hög säkerhet och mycket god kapacitet när det gäller både lyfthöjd och maxlast.

Då varje arbetsplats eller projekt ställer olika krav erbjuder vi ett sortiment av bygghissar som tänker de allra flesta behov. För att erbjuda ditt projekt den bästa och mest anpassade lösningen finns vi givetvis med i alla led. Det gäller projektering, transport, montage, löpande anpassningar och demontering. Detta ger dig en effektiv och säker hantering av hissen.

Vid alla större bygg- och anläggningsarbeten är en bygghiss så gott som oumbärlig. Personalen kan säkert, enkelt och effektivt förflytta både sig och material mellan de olika våningsplanen.

Exempel på användningsområden för bygghissar kan vara nyproduktion eller renovering av högre bostadshus och industrifastigheter, broar och skorstenar. Även inomhusarbeten på högre höjder kan kräva hiss av något slag för att flyta på både säkert och effektivt.

Enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket ska bygghissar användas vid bygghöjder på över 10 meter.

Hyra bygghiss i Linköping - Ripskogs Lift & Maskin

Varför hyra bygghiss av Ripskogs Lift & Maskin?

Ska du hyra bygghiss i Linköping är du varmt välkommen att kontakta oss på Ripskogs Lift & Maskin! Vi erbjuder ett flertal olika hissar med olika kapacitet och räckvidd. Vi har exempelvis kuggstångshissar som har en lyfthöjd på 150 meter och som tar en maxlast på 1 400 kg eller 17 personer. Vi har också en hydraulhiss som har en lyfthöjd på 12 meter och med en maximal last på 800 kg eller 10 personer.

Med vår långa erfarenhet av maskinuthyrning hjälper vi dig att ta fram den bygghiss som passar just dina specifika förutsättningar allra bäst. Alla våra hissar servas och besiktas dessutom regelbundet, vilket gör att du kan känna dig trygg i ditt höjdarbete när du hyr dig av en hiss av oss. Dessutom har vi alla försäkringar och som behövs. Dessa är några av de krav vi uppfyller för att få vara en del av rikstäckande Rentalföretagen.

Att vi dessutom har en av våra depåer i Linköping gör det även enkelt för dig att hyra en bygghiss hos oss!

Vårt utbud av bygghissar

Vi erbjuder olika modeller av liftar med olika kapacitet, för att säkerställa att vi kan uppfylla dina krav och behov för ditt höjdarbete. För att klara detta erbjuder vi både kuggstångsdrivna hissar och hydraulhissar.

Kuggstångsdrivna hissar

Den vanligaste typen av bygghiss är den som kallas för kuggstångsdriven hiss. De är mycket stadiga och tillförlitliga och fästes direkt i fasaden eller byggställningen. De tar inte heller upp någon stor plats och är mycket enkla att montera.

Gungstångshissen består av en basenhet som är själva hissen med plattform, kabelstyrning och kabel. Utöver detta består den av mastelement och rör för montering.

De flesta kugghissmodeller kan enkelt monteras direkt på byggställningen. Om du behöver en hiss med storkapacitet är det både mer säkert och praktiskt att inte montera den i ställningen.

Montering av en kuggstångsdriven hiss är mycket enkelt. För hissar av lite mindre kapacitet kan montören montera ihop masten direkt från liftkorgen när den åker uppåt. Sedan fästes masten med jämna mellanrum på vägen upp.

Bortsett från lyfthöjden och enkelheten att montera hissmodellen är en annan fördel att den tar upp väldigt liten plats, vilket lämpar sig vid arbeten där utrymmet är begränsat.

Hydraulhissar

Hydraulhissar är helt annan typ av lyft och de bygger på hydraulteknik som ger dem stor lyftkapacitet på lägre höjder.

En hydraulhiss består av en enhet uppbyggd av en stomme och hydraulikfunktionen. I och med konstruktionen begränsas hissens lyfthöjd av längden på hydraularmarna.

Installation av en hydraulhiss är mycket enkelt och det behövs inget mer än att underlaget är jämnt. Det viktiga är att hissens stödben får ett stadigt och jämnt underlag.

Jämfört med en kuggstångsdriven hiss tar en hydraulhiss upp större yta på arbetsplatsen. Exakt hur stor plats hissen tar upp på marken avgörs av konstruktionens totala storlek och lyftkorgens mått.

Även om hissmodellen tar upp lite större plats och inte har samma höjdkapacitet som en kuggstångshiss, samt kan vara lite otymplig att transportera till arbetsplatsen, har den sina fördelar. Då den står på hjul är den enkelt att flytta under arbetets gång. Den har också stor lyftkapacitet när det gäller lägre höjder.

Lift- och fallskyddsutbildning

För att få åka lift inom arbetet måste du ha rätt utbildningar. Vi erbjuder både liftutbildning och fallskyddsutbildning i Linköping.

Liftutbildning

Liftutbildningen innefattar exempelvis hur liftar är uppbyggda och hur de drivs och manövreras. Vi går också igenom olika liftars användningsområden, vilka begräsningar de har samt hur underhåll och kontroll av liftarna genomförs. Vi går också igenom aktuell lagstiftning kring liftarbeten.

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen tar upp vilka risker som finns vid höjdarbeten och hur du bäst planerar och förebygger för dessa. Vi går också igenom räddningsplanering samt hur du sköter, underhåller och kontrollerar fallskyddsutrustningen. Även här går vi igenom aktuell lagstiftning.

När du har gått våra utbildningar kan du känna dig trygg med att du har rätt kunskap kring att arbeta på högre höjder med våra liftar.

Hyr din bygghiss hos Ripskogs Lift & Maskin i Linköping!

Scroll to top