Asfaltsraka

– För planering av jord, grus och asfalt