Bilhammare Hilti TE 1000 AVR

– Rivning av betong och murverk mot golv eller upp till midjehöjd
– Korrektionsmejsling exempelvis runt dörrar och fönster
– Håltagning för kablar, rör och ventilationskanaler
– Alla typer av renoveringsjobb

Dygnshyra

Vikt 14 kg
Drift

230V