Bilhammare HILTI TE 700 AVR

– Rivningsarbete av tegelväggar och betong
– Borttagning av tungt kakel och klinker
– Förstoring av vägg- och fönsteröppningar
– Korrigering av nya konstruktioner i betong

Dygnshyra

 

Drift

230V

Vikt:

7.9 kg