Bilhammare TE 3000- AVR Hilti

– Mäktig maskin för tung bilning av betong. Bilning av asfalt, inga kompressorer att ta hänsyn till. Enkel att ta med.
– Transportvagn.

Dygnshyra:
300:-