Bultpistol DX 460 KIT (krut)

Infästning av trä och plåt på betong,kalksten,murverk och stål

Infästning av 2×4 på betong

Infästning av dräneringsfilm och membran i betong eller block

Infästning av ytterväggar,avböjningar eller glidklämmor på betong/stål

Upp till 700 infästningar /timme

Upp till 72 mm spiklängd

Montering av Hilti formklossar på betong

Dygnshyra

Längd

461 mm

Bredd

72 mm

Höjd

180 mm

SKU: 82-3175 Categories: ,