Kapmaskin Hilti DCH 900 Bensin

Användningsområde för sten, betong, tegel, asfalt

Våt/torrkapning

För kapning upp till 150 mm

Dygnshyra