Rotationslaser Hilti PRE3

– Överföring av referenspunkter
– Schaktning, avvägning av formning
– Gjutning
– Lutning
– Avvägning och utsättning inom anläggning och bygg

Dygnshyra

Drift

Batteri