Slampump Weda 08S

– Hanterar sand och slammblandat vatten,
– Partiklar på upp till 25 mm kan passera genom pumphuset
– Maxflöde 317 l/min
– Tryckhöjd 13m
– Max parikelstorlek 25mm
– Sänkdjup 5m

Dygnshyra

Vikt13 kg