Spårfräs Hilti DC-SE20

– Grundmaterial Betong, Murverk
– Torrhantering
– Brickdiameter  125mm
– Kapningsdjup  40mm
– Max kapningsbredd  46mm

Dygnshyra

Dimensioner 0.343 × 0.207 × 0.203 m