Spårfräs Hilti DC-SE20

– Grundmaterial Betong, Murverk
– Torrhantering
– Brickdiameter  125mm
– Kapningsdjup  40mm
– Max kapningsbredd  46mm

Dygnshyra

Dimensioner 0,343 × 0,207 × 0,203 m