Stoftavskiljare DC2900

– För dammsugning och punktutsug för elektriska handverktyg

Kapacitet:
Sugkapacitet 190m3/h

Behållarvolym:
20l

Dygnshyra

Vikt 14 kg
Drift

230V