Stoftavskiljare HTC GL 40 D

– Maskinen är optimerad för att hantera torrslipning av natursten, betong, ytavjämning och trägolv men maskinen är även utmärkt inom andra områden där uppsamling av damm krävs
– Utrustad med HEPA 13 filter och antistatiska slangar för ökad kvalitet och säkerhet

Dygnshyra

Vikt 169 kg
Kapacitet

Luftflöde 420 m³/h

Drift

400V