Tigersåg Hilti WSR 1400-PE

– Tyngre applikationer så som rivning och kapning i tegel/murverk
– Brand och bärgning
– Generell byggnation
– Snickeriarbeten, fönsterrenovering
– Metallarbeten
– Takarbeten

Dygnshyra