Våtsug DC50-W

I våra våtsugar är slamsugningen integrerad i en enhet

och rent vatten pumpas ut genom

dräneringsslangen.Slammet samlas upp i en filtersäck.

Dygnshyra

Bruksanvisning50-980-1

Vikt 34 kg
Drift

1-Fas

Undertryck

Max 230 V kPa24

Flöde vid öppet utlopp

190 m3/h

Sugmotor

1-fas 230 V 1400

Ljudnivå

75 dB