Hyrförsäkring

Allmänna hyresvillkor

Nu kan du försäkra dig mot inbrott och andra skador på de maskiner som du hyr från oss. Ripskog Lift & Maskinuthyrning AB förmedlar en hyrförsäkring som tecknas hos vår partner Protector försäkring.

Det är en allriskförsäkring som skyddar dig mot plötsliga oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri, (som plötsligt och oförutsedd skada räknas inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande).

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

  • Polisanmälan ska bifogas.
  • När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du teckna en trygghetslösning på det du hyr. För privatpersoner är försäkringen obligatorisk.
  • Premien är endast 5 % av fakturerad hyra och självrisken är 3000kr.

Om skada inträffar

  1. Kontakta oss omgående
  2. Uppge kundens namn, adress, telefon, kontaktman, arbetsplatsens adress och ordernummer
  3. Beskriv vad som hänt. Skadans art och omfattning
  4. Fyll i och returnera tillsänd skaderapport omgående. Vid stöld eller skadegörelse bifoga polisrapport.

OBS !

Vid stöld gäller att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits. Har föreskriften inte följts är självrisken 50 % av prisbasbeloppet.

Scroll to top