Bilhammare Hilti TE 800 AVR

Riva väggar

Lättare bilning på betongplattor

Bila öppningar för dörrar och fönster

Gör små genomföringar för ventilationskanaler och rör

Dygnshyra

Användaranvisning TE 800

Bruksanvisning TE 800

 

Drift

230V

Vikt

10.6 kg