Container 10-fot

Angiven storlek är yttermått

Önskas inredning mm., ta kontakt med personal.

Oisolerad

Dygnshyra:

Offereras

Dimensioner2991 × 2438 × 2591 m