Kapmaskin Hilti DCH 300, Elektrisk

– Kapning av kantsten
– Kapning av cementrör
– Öppningar och rivningsarbeten i betong och tegel
– Kapning av metall och asfalt
– Sågdjup upp till 120mm

Kapacitet:
Klingstorlek Ø 350mm, sågdjup max 12mm

Dygnshyra

Drift

230V

SKU: 83-33220 Categories: ,