Stavvibrator/ Valvstav Atlas copco Smart E48

– Vid gjutningsarbeten, grunder, betongmurar och betongsocklar
– En stavvibrator komprimerar och vibrerar bort all luft ur betongen

Dygnshyra

Vikt 13 kg
Dimensioner 0,9 m
Kapacitet

Ø 45