Kravallstaket

– Kravallstaket  för avspärrningar av olika slag
– Höjd 1,20m

Längd

2.50 m