Stoftavskiljare DC3900c Twin

DC 3900c Twin eco är en portabel och mycket kraftfull stoftavskiljare för stora mängder av stoft tack vare sin inbyggda föravskiljare. Den passar särskilt bra för betongslipning eftersom 80-90% av allt grovt material avskiljs redan i föravskiljaren. Det återstående stoftet går in i filtercyklonen. DC 3900c Twin eco är en populär maskin eftersom den är tillräckligt kraftig för de flesta tillämpningar men ändå lätt kan flyttas och transporteras. Luftflödeskapaciteten passar till golvslipningsmaskiner med en diameter på diamantskivan på upp till 20” (ca 500 mm).

Flöde vid öppet inlopp 320m3/h
Undertryck: 25kpa
Effektuttag 2600W
Ljudnivå 69dB

Dygnshyra

Vikt 54 kg